Free songs
Home / Finance / Otcovská dovolená 2020: Jaká je její délka a výše?
Otcovská dovolená 2020: Jaká je její délka a výše?

Otcovská dovolená 2020: Jaká je její délka a výše?

Otcovská dovolená je poměrně novou dávkou, kterou můžete především jako novopečení tatínkové čerpat po splnění určitých podmínek. Podívejte se, jaká je její délka a výše pro rok 2020.

Co to je otcovská dovolená a kdo na ni má nárok?

Otcovská dovolená je dávkou nemocenského pojištění, na kterou máte nárok, pokud:

  • jste otcem dítěte a účastnil jste se pojištění minimálně tři měsíce bez přerušení před nástupem na dovolenou jako zaměstnanci, nebo OSVČ*,
  • jako otec musíte být zapsán v rodném listě dítěte,
  • jste pojištěncem (mužem nebo ženou) a pečujete-li o dítě, které jste převzali do péče nahrazující péči rodičů (k adopci, či pěstounské péče) a nedosáhlo-li ke dni převzetí 7 let věku.

*Jako OSVČ máte nárok na dávky pouze v případě, kdy si platíte dobrovolné nemocenské pojištění po výše uvedenou dobu.

Jak o ni zažádat?

Pokud se chystáte na otcovskou dovolenou, musíte dopředu vyplnit formulář Žádost o dávku otcovské poporodní péče. Vyplníte jeho přední stranu a předáte ho zaměstnavateli, který na konci vaší dovolené vyplní zbytek a odešle formulář OSSZ. Následující měsíc obdržíte peníze. Současně byste měli zažádat u zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou.

Jestliže podnikáte, musíte po skončení dovolené podat žádost příslušné okresní správě sociálního zabezpečení sami.

Délka otcovské dovolené a její výpočet

Otcovskou dovolenou můžete čerpat v tzv. podpůrčí době. Ta činí 7 kalendářních dní. Je na ni nutné nastoupit nejdéle do 6 týdnů ode dne narození dítěte, nebo jeho převzetí do péče.Nesmíte však během jejího čerpání pracovat v zaměstnání, za které vám byla dávka při otcovské dovolené přiznána.

Dávky se počítají z denního vyměřovacího základu (stejně jako u peněžité pomoci v mateřství), který se získá jako hrubý měsíční příjem x 12 měsíců/365 dní. Denní vyměřovací základ se dále redukuje pomocí redukčních hranic. Ty jsou v roce 2020 následující:

  • do 1 162 Kč se započítává ze 100%,
  • od 1 162 Kč do 1 742 Kč z 60%,
  • od 1 742 Kč do 3 484 Kč z 30%.

Denní dávka se poté stanoví jako 70% průměrného redukovaného denního vyměřovacího základu. Pro lepší pochopení se podívejte níže na příklad výpočtu otcovské.

Příklad: Průměrná hrubá měsíční mzda pana Filipa činí v rozhodném období 38 000 Kč. V roce 2020 bude čerpat týdenní otcovskou dovolenou. Jaká bude její výše?

Denní vyměřovací základ:                             1 249,32 Kč (38 000 x 12)/365

1.redukční hranice (do 1 162 ze 100%):       1 162,00 Kč

2.redukční hranice (do 1 742 Kč z 60%)          52,39 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ:        1 215,00 Kč (1 162 + 52,39)

Denní otcovská dávka:                                      851,00 Kč (1 215 x 0,7)

Týdenní otcovská dávka:                            5 957,00 Kč (851 x 7)

Týdenní otcovská dávka pana Filipa bude činit 5 957 Kč.

Zdroj: kurzy.cz, pracomat.cz, cssz.cz

O admin

Nahoru