Home / Finance / Výhody spolupracující osoby
Výhody spolupracující osoby

Výhody spolupracující osoby

Podle zákoníku práce nemůže být uzavřen pracovní poměr ani jiný pracovně-právní vztah mezi manžely nebo partnery. To však neznamená, že by například manželka nemohla pomáhat svému manželovi ve výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pro drobného živnostníka může být výhodnější, když mu pomáhá jeho manželka, než aby platil za tuto práci někomu cizímu. V rodině tak zůstanou nejen peníze, ale také důležité informace o výdělečné činnosti. Kromě manželky mohou být spolupracujícími osobami i děti.

Podmínky spolupráce

Spolupracující osoba má stejné povinnosti jako ostatní OSVČ, ikdyž nepotřebuje živnostenské oprávnění. Musí se registrovat na finančním úřadu, místně příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovně jako OSVČ. Pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění je výkon samostatné výdělečné činnosti spolupracující osoby považován za vedlejší zdroj příjmů. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se neplatí sociální pojištění, pokud je hrubý zisk (po odečtení výdajů od příjmů) za celý kalendářní rok 2015 do 63 865 Kč.

Jak spolupráce funguje

Živnostník převede na spolupracující osobu část příjmů a výdajů a ta následně hrubý zisk zdaňuje. V daňovém přiznání se uvedou údaje o spolupracující osobě (jméno, příjmení, DIČ a podíl na příjmech a výdajích).

Legislativa stanovuje maximální částku, kterou je možné na spolupracující osobu převést:

  • u spolupracujících osob musí být výše podílu na příjmech a výdajích shodná. Podíl příjmů a výdajů připadajících na spolupracující osoby nesmí činit v úhrnu více než 30%. Částka převyšující výdaje nesmí být vyšší než 180 000 Kč a za každý započatý měsíc nejvýše 15 tisíc Kč
  • na manželku (manžela) je možné převést nejvíce 50% příjmů a výdajů. Částka, o kterou příjmy překračují výdaje smí být za celý rok maximálně 540 000 Kč. Při spolupráci po část roku pak za každý započatý měsíc spolupráce maximálně 45 000 Kč

Jaká může být daňová úspora

Při spolupráci zůstávají peníze v rodině a také může dojít k daňové úspoře především při převedení hrubého zisku do limitu, kdy se neplatí sociální pojištění. Pokud manželka nevyčerpá daňové slevy v zaměstnání, dojde k daňové úspoře i na dani z příjmu fyzických osob. Příjmy a výdaje nelze rozdělovat na manželku, když je uplatněna sleva na ni nebo na dítě v měsících, ve kterých je na ni uplatňováno daňové zvýhodnění.

O Makawiel

Pojištění pro firmy v pojistném programu na míru, nejen v oblastech majetkového a odpovědnostního pojištění.

SMS půjčku do 10 000 Kč máte na účtu do 30 minut.

Potřebujete půjčit peníze? Využijte expres rychlé půjčky.

Výhodné nebankovní půjčky bez ověřování příjmů ACEMA Credit, úrok od 6,4%

Zajímají vás aktuality z finančního trhu? Pak vám doporučujeme sledovat Ekonomikon.cz

půjčka pro začínající podnikatele bez rozdílu s vyplacením až 3 mil. Kč do 2 dnů. Nebankovní hotovostní půjčky na ruku k dispozici téměř ihned. Pro snadnou komunikaci se zákazníky a přehlednou správu zakázek doporučujeme CRM v Outlooku eWay-CRM.

Návod, jak si snadno udělat výpis exekuce k nalezení zde. On-line, bez registrace a okamžitě.

Nahoru