Free songs
Home / Podnikání / Vyhazov za neschopnost? I to je možné!
Vyhazov za neschopnost? I to je možné!

Vyhazov za neschopnost? I to je možné!

Možná se vám již také někdy stalo, že jste byli se svou prací poměrně spokojeni, ovšem tento pocit s vámi vůbec nesdílel váš nadřízený, kvůli čemuž jste také dostali vyhazov pro neschopnost.

Někdy se prostě stane, že máte za to, že svou práci vykonáváte dobře, máte jí rádi, a nevidíte v něčem problém, ovšem zaměstnavatel si totéž nemyslí. V takovém případě dojde k nejrůznějším výtkám, jak svou práci neděláte dobře a podle představ zaměstnavatele. Může vás však propustit právě na základě dojmu, že svou práci neděláte dobře?

Samozřejmě existují případy, kdy jsou důvody pro vyhazov nevyvratitelné. Sem patří zejména pozdní příchody do práce, neodpovídající pracovní výsledky, popřípadě absence schopností odpovídajících dané pracovní pozici. Problémem je často i moment, kdy s vámi nejsou spokojeni vaši podřízení. V momentě, kdy s vámi však není spokojený váš nadřízený, automaticky to neznamená, že má právo vás vyhodit. Musí se řídit zákoníkem práce, který upravuje podmínky, za jakých je možné zaměstnance propustit.

Co zákoník práce však nedělá, jsou požadavky, které na vás mohou být kladeny a které již ne. V běžné praxi se však setkáte s tím, že vás zaměstnavatel po nástupu do práce s těmito požadavky seznámí. Někdy jsou sepsány i v pracovní smlouvě a někdy je naleznete v pracovním řádu, firemních nařízeních, či v jiných vnitřních předpisech.

Pokud s vámi není zaměstnavatel spokojen, musí e řídit následovnými postupem. Výpověď vám může dát, pokud nesplňujete požadavky, které jsou stanoveny právními předpisy pro výkon sjednané práce. Dále jej opravňuje také nesplnění požadavků pro výkon práce, ale pouze tehdy, pokud je nesplňujete bez zavinění zaměstnavatele. Pokud se prokáže vina zaměstnavatele, není možné, abyste takto výpověď dostali.

Některé z požadavků mohou být ustanoveny pouze slovně. Vždy se ovšem musí jednat o takové požadavky, které musí být ospravedlnitelné z hlediska vaší pracovní náplně a činnosti, kterou vykonáváte.

O Vojtěch Sedláček

Nahoru